База Михалци

 

АБСОЛЮТ - гр. Левски

 

ГРАНАРИ КОП - гр. Павликени

 

ПЕНИ МАРКЕТ - гр. Павликени

 

ПЛЮС - гр. Левски

 

ПЛЮС - гр. Павликени

 

Съдебна Палата - гр. Павликени

 

Силва Маш - гр. Левски

 

Равети - гр. Павликени

 

ДИНА АГРО - гр.Бяля Черква

 

УНИПАК - гр. Павликени