Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” е създаден през 1978год. и е първият с основен предмет на дейност производство, пласмент и полагане на бетонови и варови разтвори и производство на бетонови изделия в Община Павликени. В над тридесет годишната си дейност Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” се утвърди като най-големият и най-качествен сертифициран производител в района на общините Павликени, Полски Тръмбеш, Сухиндол и Левски. Сертифициран Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” издава на всички свои клиенти декларации за съответствие и предоставя сертификати за качество, както и протоколи за изпитване якостните характеристики на бетона и бетоновите разтвори, а също така предоставя сертификати за качество и декларации за съответствие за суровините и материалите за производство на бетон, които се доставят единствено от утвърдени и доказани доставчици.

Производствена база ”АГРОСТРОЙ” е 22 000 м2 с 2 производствени халета, контролно-технически пункт, лаборатория за изпитване, обновени бетонов и варов възел и напълно оборудвана собствена транспортна и бетонополагаща техника включваща три бетонпомпи от 28м.; 24м.; 18м.; осем бетон миксера с вместимост 9 м3; 8м3; 7м3; 5м3 и 3м3; два автокрана с товароподемност 10 тона и 16 тона; влекач с гондола за инертни материали 32м3; два броя самосвали, челни товарачи и други.
Сертифициран Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” издава на всички свои клиенти декларации за съответствие и предоставя сертификати за качество, както и протоколи за изпитване якостните характеристики на бетона и бетоновите разтвори, а също така предоставя сертификати за качество и декларации за съответствие за суровините и материалите за производство на бетон, които се доставят единствено от утвърдени и доказани доставчици.

Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” е единственият в района който е в процес на въвеждане на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001: 2000 и стриктно прилагащ Системата за производствен контрол съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Ежедневният контрол на произвежданите бетонови и варови разтвори и вземането на пробни тела за текущ контрол се одитира от ”ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ” ООД, разрешение № РОССП-04 от 22.10.2007год. на МРРБ, с регистрационен номер 04 от регистъра на МРРБ. През декември 2002год. за първи път на продуктите ни е поставен знакът за съответствие /Со/ по НСИСОССП от ”ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ” ООД, а след ресертификационен одит през юли 2008год. сертификатите са преиздадени. На основание сертификатите за съответствие и ежедневните протоколи от текущ контрол Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” издава задължително на всички свои клиенти Декларации за съответствие.


Във фирмата работят най-добрите специалисти с опит и дългогодишен трудов стаж, което е определящо за професионалната фирмена визия. На клиентите на Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” се гарантира перфектно обслужване и коректност при изпълнение на заявките. Най-важното предимство при работа с нас е високата прецизност и качество при производството на бетонови и строителни разтвори. Добрите цени, доставката на бетон в неограничени количества и по всяко време - БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН, правят ”АГРОСТРОЙ” удобен, предпочитан и коректен партньор.
Бетоновите разтвори, от които се произвеждат изделията, се приготвят в германски бетонов възел. Това дава гаранция за точно спазване на рецептите, като количествата на материалите /цимент, пясък, фракция и т.н./, са точно претеглени.
Вибропресованите бетонови изделия /тухли, тротоарни плочи, бордюри, павета, коминни тела и т.н./ се произвеждат с автоматизирани машини с висока производителност и качество и по европейска технология. Всички тези детейли дават качеството на нашите изделия.
Нашите усилия, насочени в постоянното подобряване качество на изделията, ни направиха лидер в района, като всички по-големи обекти изискващи качествени продукти се изпълняват с наши бетонови разтвори и изделия.